Virtual Reality

Virtual Reality, förkortat VR, är en interaktiv datorgenererad upplevelse som äger rum i en simulerad verklighet. Upplevelsen är främst visuell, men det kan även finnas andra inslag så som ljud och i vissa fall doft och vind. För att använda dagens VR-teknologi krävs det exempelvis ett VR-headset som du sätter på huvudet och som täcker ögonen. Denna teknologi har utvecklats i en rasande fart och används idag inom flera områden i samhället. Mest använt är teknologin inom spel och nöjen, men den förekommer även inom vissa utbildningar där det krävs ett scenario som är så nära verkligheten som möjligt.

Virtual Reality symboliserar framtiden på många sätt då detta är en teknologi som har utvecklats snabbt och som dessutom är väldigt användbart på många sätt, inte bara för nöjen. Det är många olika typer av företag och branscher som nu satsar på VR-teknologi och alla slåss de om kunderna. Virtual Reality har gått från att vara något ouppnåeligt till att hamna i människors vardagsrum på bara några år. Det som lockar mest med detta är möjligheten till att fly verkligheten och istället stiga in i en virtuell verklighet där allt kan hända, men där din kropp förblir kvar i en säker miljö.

Virtual Reality – historia

Den allra första formen av Virtual Reality som visades för allmänheten skapades faktiskt i USA på 1960-talet via en maskin som kallades för Sensorama. Detta var en slags automat där du satt med huvudet framför en bildskärm som delvis var inkapslad med breda skärmar på sidorna. I Sensorama visades korta filmer samtidigt som personens övriga sinnen aktiverades genom till exempel ljud, känsel, dofter och vind. Sensorama blev dock inte så populär i längden, men trots det var detta en revolutionerande teknik som gjorde många intresserade. Förmodligen var inte världen riktigt redo för detta just vid denna tidpunkt.

Virtual Reality i nöjesbranschen

Under en lång tid mellan 70- och 90-talet användes VR-teknologi endast i utbildningssyfte, då i form av simulatorer inom bland annat medicin, för blivande piloter och inom militären. Under den senare delen av 2000-talet tog dock även nöjesbranschen steget in i den virtuella verkligheten. Denna utveckling startade emellertid redan under 90-talet, då vissa företag släppte VR-versioner av olika Tv-spel där du kunde köpa till ett headset som gav en liknande upplevelse. I och med att åren gått har tekniken blivit allt bättre och framförallt verkligare. VR används numera inom många olika områden för nöje, exempelvis i nöjesparker samt inom spel och film.

Virtual Reality inom utbildning

Utan VR-teknologi skulle vi idag troligen inte ha så skickliga läkare och piloter som vi har. Detta eftersom VR är en stor del av anledningen till att dessa yrkesgrupper kan öva sig på sitt yrke utan att riskera människoliv. Ända sedan 1970-talet har Virtual Reality använts i utbildningssyfte i form av simulatorer. Blivande piloter använder sig av dessa och våra läkare har möjligheten att operera i en virtuell verklighet där ingen människa behöver riskera att bli skadad eller utsatt. Till och med soldater inom militären får ibland öva sig på strid via VR-teknologi för att få en känsla av hur de reagerar i vissa situationer.

Hur fungerar Virtual Reality?

Tekniken bakom Virtual Reality handlar egentligen om att lura ögat att det du ser är på riktigt och detta göra de genom att efterlikna hur ögat fungerar. Alla VR-headset använder sig av två skärmar, ett för varje öga, men bilden visas med en liten förskjutning och dina ögon upplever då att dessa två skärmar flyter ihop. På så vis blir upplevelsen mycket mer äkta och du ser i stort sett inte skillnad på den virtuella världen och den riktiga. Detta kan såklart ha sina nackdelar, men främst är det något positivt som kan nyttjas både i underhållande och utbildande syfte.

Marknaden och efterfrågan på VR-glasögon eller VR-headset har ökat enormt de senaste åren och företagen slåss om att få flest kunder. Just nu är dessa headset mest populära inom TV- och dataspel och det finns ett flertal spel som är anpassade för VR-teknologi. Just nu finns det två olika typer av VR-headset; det ena är anpassat för att du ska fästa din smartphone på framsidan och vissa är anpassade för att kopplas in i en spelkonsol. De headset som du använder tillsammans med din smartphone är relativt nya på marknaden och omvandlar tillfälligt skärmen på din telefon via en speciell teknik

Sammanfattning

Virtual Reality är en mycket användbar teknologi som har tagit världen med storm, främst under de senaste åren. Från att ha varit en teknik som endast använts i det dolda till att bli en del av var människas liv om man så önskar. Idag har de flesta möjlighet att investera i exempelvis ett VR-headset. Vi skulle kunna säga att Virtual Reality både räddar mänskliga liv och samtidigt underhåller oss på ett sätt som inte var möjligt för 50 år sedan. Mänskligheten har fått en bit av framtiden i sina händer och vi älskar detta faktum. Virtual Reality är helt klart här för att stanna.